Công tác xét Giáo sư/ Phó giáo sư

1. Ứng viên đăng ký xét đề nghị công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022

TT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị công tác

Chức danh đăng ký

Ngành, chuyên ngành đăng ký xét

 1.  

Trần Quang Huy

1982

Trường

ĐH Nha Trang

PGS

- Ngành: Kỹ thuật Xây dựng

- Chuyên ngành: Công trình giao thông 

 1.  

Nguyễn Trọng Lương

1980

Trường

ĐH Nha Trang

PGS

- Ngành: Thủy sản

- Chuyên ngành: Kỹ thuật khai thác Thủy sản

 1.  

Nguyễn Thanh Tuấn

1981

Trường

ĐH Nha Trang

PGS

- Ngành: Cơ khí – Động lực

- Chuyên ngành: Động Cơ đốt trong

2. Kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

Thời gian

Địa điểm

Nội dung công việc

Ghi chú

19/5/2022

Phòng họp số 2

Phiên họp thứ nhất:

 • Giới thiệu HĐ GSCS năm 2022
 • Giới thiệu nguyên tắc làm việc của HĐ GSCS; quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký HĐ và ủy viên trong Hội đồng GSCS.
 • Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch và Thư ký HĐ.
 • Thảo luận và thống nhất lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2022.
 • Giới thiệu số lượng ứng viên nộp hồ sơ xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2022.
 • Chủ tịch Hội đồng phân công công việc cho các thành viên Hội đồng theo khoản 2 Điều 12 của QĐ 37/2018/QĐ-TTg.

Đã triển khai

08/7/2022

Phòng họp số 1

Phiên họp thứ hai:

Đã triển khai

 
 

TT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký GS/PGS

Ngành, chuyên ngành 

Nơi làm việc

Số phiếu tín nhiệm/Số thành viên HĐ có mặt/ Tổng số thành viên HĐ

 1.  

Trần Quang Huy

PGS

Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Trường Đại học Nha Trang

09/09/09
 1.  

Nguyễn Trọng Lương

PGS

Thủy sản, Khai thác Thủy sản

Trường Đại học Nha Trang

 

09/09/09

 1.  

Nguyễn Thanh Tuấn

PGS

Cơ khí Động lực, Ô tô máy kéo

Trường Đại học Nha Trang

09/09/09